om

Tornspiran på centralposten i Stockholm

Arkitekt:

Ferdinand Boberg

Om företaget

Namnet Hammar har anor sedan 1632 från Åmål, Dalsland, där det var ett ansett namn inom kopparslageriet. Yngre generationer gav sig iväg på gesällvandringar. En del stannade i Arboga och blev vapensmeder. Några fortsatte till huvudstaden och började med att lägga plåt på taken – som då var en nymodighet. Företaget har sedan 1970-talet inriktat sig på utsmyckningsarbeten. Bland dessa kan nämnas kronor och tornspiror till officiella byggnader – exempelvis tornspiran till centralposten i Stockholm, arkitekt Ferdinand Boberg, samt Riksvapnet Tre Kronor till Sveriges ambassader i Moskva och Kairo – ritad av Tengboms. Men även lite udda jobb som svärden till Ronja Rövardotter.


Under ett av våra konsultuppdrag fick vi förfrågan från Axel Beckman, grundare av stiftelsen Plåtslageriernas Yrkesfond, om att driva mästarklasser i plåtslageri.


Björn Hammar driver nu företaget vidare. Han identifierade tidigt att det saknas återväxt inom yrket och startade projektet Stolta Tak med syfte att föra kunskapen om det ärevördiga plåtslagerihantverket vidare, exempelvis via mästarklasser och workshops.


Med utgångspunkt från att det är arkitekten som tillsammans med byggherren formger byggnader är det viktigt att denna yrkesgrupp har den fulla kunskapen om plåtens alla fördelar - ekonomiska, miljömässiga och estetiska.

Riksvapnet Tre Kronor till Sveriges ambassader i Moskva, Paris och Kairo

Ritad av Tengboms

Paviljonger 2016 - 2018

Utsmyckning på Svartsjö Slott

Nordbygg 2014

Droppen, 2016 i  Kungsträdgården. Permanent placerad i Avesta

Pågående arbeten

Jussi/Till havs, 2017 Permanent placerad i Torshälla

La Nilsson, 2018 på Norrmalmstorg - i väntan på permanent placering

Utkast till "Jussis bänk" att placeras under La Nilsson vid permanent placering.

Renovering krona i koppar placerad på Dramaten. Beställning av SFV, Statens Fastighetsverk.